top of page

Miljøgifter er helseskadelige selv i små konsentrasjoner

 

Miljøgifter er stoffer som konsentreres opp gjennom næringskjeden. Disse kan i stor grad påvirke helsen, og forårsake sykdom hos pattedyr og mennesker.
 

Fravær av slike stoffer er avgjørende for kvalitet og helsemessig gevinst/risiko ved inntak av fiskeolje.

 

Tradisjonelt fjernes miljøgifter ved prosesser (raffinering eller molekylærdestilasjon) som i tillegg fjerner en rekke ønskede stoffer fra oljen, slik som visse fettsyrer, stabiliserende antioksidanter og proteinfraksjoner.
 

Lifeline benytter nye, unike teknologier som bevarer alle viktige næringsstoffer

 

Hver eneste produksjon Lifeline lakseolje analyseres for en lang rekke miljøgifter. Selv om verdiene allerede i utgangspunktet er uvanlig lave sammenlignet med de fleste andre råvarer, benyttes nye renseteknologier for å redusere verdiene ytterligere uten samtidig å påvirke fettsyrene eller andre stoffer i oljen.

Resultat: En renhet og sammensetning som sikrer næringstilførsel, helse og sunnhet optimalt.

bottom of page