top of page

Måling og dokumentasjon
 

At en fiskeolje er en høykvalitets olje med stabile fettsyrer, kan og skal måles.

Likedan må et godt fiskeoljeprodukt dokumentere fravær av harskning og miljøgifter. Alt dette kan og skal også måles, dokumenteres, samt presenteres og garanteres overfor forbruker.
 

Fiskeoljes skjulte farer er harskning og miljøgifter.

 

Mange fiskeoljer som selges er harsknet! Harskningsprodukter fra fett forårsaker celleskade og sykdom. Omega 3 fettsyrer harskner (oksiderer) svært lett. Det er derfor svært viktig å hindre at det finnes eller oppstår harskningsprodukter i oljen. Harskningsstadiene kan påvises ved forskjellige analysemetoder. Resultatene av forskjellige målemetoder for harskning av fiskeolje settes i en formel som gir et mål for den TOTale OXidasjons-verdien, som forkortes til den såkalte TOTOX-verdi.

 

Jo lavere TOTOX, jo bedre kvalitet på oljen.

 

 

TOTOX bør ikke overskride 20.

 

De fleste produsenter kan ikke garantere olje med TOTOX-verdi under 20. 

Lifeline analyserer hver eneste produksjonsbatch.

 

Lifelines omega 369 har en TOTOX-verdi mellom 4 og 7

 

Denne høye kvaliteten kan oppnås fordi:

  • det kun benyttes helt ferskt første sortert laksekjøtt ved produksjonen. Dette gir langt lavere verdier enn etter frysing og lagring av fisken.

  • ny, avansert teknologi bevarer det høye innholdet av naturlig forekommende antioksidanter og andre næringsstoffer som ofte kan forsvinne ved vanlig raffinering.

  • et høyt innhold av astaxantin (som gir laksekjøtt den røde fargen) sikrer den gode stabiliteten.

  • oljen tappes i nitrogenatmosfære uten oksygentilgang på lufttette, lysdempende flasker.

 

 

En uavhengig finsk undersøkelse vurderte TOTOX-verdier på skandinaviske produkter

ved Norsk institutt for fiskeri og havbruksforskning, og viste at de fleste produkter på markedet hadde altfor høye TOTOX-verdier. Ferskpresset olje fra norsk laks hadde langt lavere verdi enn alle andre produkter i testen.

bottom of page