top of page


Immunforsvaret er avgjørende for god helse

Kroppen utsettes daglig for fiendtlige inntrengere som bakterier, virus og kreftceller.
Maximun har en unik kombinasjon av slike naturlige virkestoffer som styrketrener immunforsvaret til å yte maksimalt. 

Et godt immunforsvar forebygger sykdom og er ansvarlig for forløp av både akutte og kroniske lidelser 

 

Vi kan ernæringsmessig tilføre forskjellige naturlige næringsstoffer som har betydning for immunforsvarets funksjon. Dels kan de aktivisere forskjellige deler av immunforsvaret, dels kan de bidra til å regulere betennelsesreaksjoner, det vi kaller inflammasjon.

Maximun (uttales max-immún)

er en slik optimal kombinasjon av næringsstoffer som det ligger mye og grundig grunnforskning bak. 

Vil du vite mer faglig om klinisk ernæring av immunforsvaret, trykk her

Tilførsel av Maximun kan være gunstig ved:

 • fysisk og psykisk anstrengelse og høy ytelse

 • belastning av immunforsvaret

 • akutte og kroniske bakterie- og virusinfeksjoner

 • akutte og kroniske inflammasjoner (betennelsestilstander)

 • sårskader

 • før og etter operasjoner

 • forandringer i tannkjøtt og munnhule

 • forandringer i muskler, ledd og skjelett

 • en rekke indremedisinske tilstander som forandringer i lever og immunforsvar

 • hjerte/karforandringer

 • økende alder

 • demensutvikling

bottom of page